สภาคองเกรสเนปาลเริ่มเคลื่อนไหวเพื่อโค่นล้มนายกรัฐมนตรีเคพีโอลีจัดตั้งรัฐบาล

สภาคองเกรสเนปาลซึ่งเป็นฝ่ายค้านหลักในเนปาลได้เริ่มเคลื่อนไหวเพื่อโค่นล้มนายกรัฐมนตรีเคพีชาร์มาโอลีและจัดตั้งรัฐบาลทางเลือกภายใต้การนำของตนคณะทำงานกลางของรัฐสภาเนปาลได้ตัดสินใจที่จะริเริ่มจัดตั้งรัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของตนตามที่ปรากาชมานซิงห์ NC จะขอให้นายกรัฐมนตรี KP Oli ลงจากตำแหน่งและอนุญาตให้มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่

หากเขาไม่ลาออก NC จะเคลื่อนไหวไม่ไว้วางใจเขาในสภาผู้แทนราษฎรและริเริ่มจัดตั้งรัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของตนเพื่อกอบกู้ความสำเร็จของประชาธิปไตยในอดีตมีความเป็นไปได้ที่การถดถอยคุกคามระบบสาธารณรัฐประชาธิปไตยที่ประชาชนได้รับอย่างหนักจากการเคลื่อนไหวต่างๆเนื่องจากการเคลื่อนไหวที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญของนายกรัฐมนตรีโอลีได้ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อระบอบประชาธิปไตยเขากล่าวเสริม ในฐานะที่เป็นฝ่ายค้านหลักและยังเป็นหุ้นส่วนสำคัญในการวางกรอบรัฐธรรมนูญของเนปาลในปี 2558 เรามีหน้าที่ต้องปกป้องประชาธิปไตย

Categories: News